Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.


Insua Vidal Avogados é un despacho multidisciplinar, con capacidade para atender coa máxima garantía calquera tipo de asesoramento xurídico que os nosos clientes precisen. Somos especialistas nunha serie de materias nas que vimos prestando servizo con éxito dende fai moitos anos: Responsabilidade Civil contractual e extracontracual, Accidentes de Tráfico, Neglixencias Médicas, Accidentes de Traballo, Dereito Bancario, Dereito Mercantil, Civil, Penal, Familiar, Herdanzas, así como calquer Reclamación de Cantidade de débedas por vía xudicial e extraxudicial. Cunha clara vocación de servizo, baseamos o noso éxito na satisfacción e confianza dos nosos clientes.

Insua Vidal Avogados - Neglixencias médicas


Somos un despacho altamente especializado no eido do Dereito Sanitario, temos en conta a delicada situación da vítima e a súa impotencia frente a este tipo de casos. 

Pola propia complexidade desta materia, antes de comezar coa reclamación, faise preciso realizar un estudo previo da viabilidade médico-legal, polo que contamos coa colaboración dun amplo equipo de peritos médicos de primer nivel de tódolas especialidades. Distinguíndonos por un trato cercano, persoalizado e profesional.

 

 

Insua Vidal Avogados - Accidentes de tráfico


Defendemos o dereito das vítimas dun accidente a percibir unha indemnización polos danos sufridos nun accidente de tráfico, xa sexa como conductor, acompañante, viaxeiro ou peón.

Como especialistas buscamos a máxima indemnización. Sen coste algún para vostede, e sen ningún compromiso pola súa parte, o despacho estudiará a viabilidade do asunto, e no tocante de optar pola reclamación obteremos unha porcentaxe sobre a suma acadada, que se aboará con posterioridade ao cobro pola súa parte da correspondente indemnización. 

 

 

Insua Vidal Avogados - Accidentes de traballo


Por mor das múltiples implicacións e consecuencias físicas, mentais e económicas derivadas dun accidente laboral é altamente recomendable que confíe o seu caso a un profesional.

Salvo que o empresario poida acreditar súa absoluta e total dilixencia na prevención deses riscos laborais, o traballador perxudicado terá dereito a ser indemnizado polos danos que lle irrogaran.

 

 

Insua Vidal Avogados - Responsabilidade civil


A responsabilidade civil é a indemnización que procede do dano causado por un incumplimento contractual ou extracontractual, coa obligación de resarcir ou reparar o dano causado.

Asesoramos  aos noso clientes en todos aqueles supostos nos que unha persoa, empresa ou incluso a Administración lle houbese provocado danos e/ou prexuizos, debendo responder aqueles pola súa Responsabilidade co pago dunha indemización.

 

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Insua Vidal Avogados - Dereito de familia


Resolvemos todos os aspectos xurídicos relacionados co ámbito familiar: divorcios contencisos con alto grao de conflicitividade, separacións, patria potestade, garda e custodia dos fillos, alimentos, réxime de estancias e comunicacións,, sustracción nacional e internacional de menores, síndome de alienación parental, acollemento, adopcións, separación de bens, liquidación de patrimonios, herdanzas, testamentos, procedementos de incapacitación, tutelas, filiación, violencia familiar, denuncias falas, etc.

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito bancario


Asesoramento integral na reclamación xudicial e extraxudicialmente daquelas causas relacionadas co dereito bancario. A situación económica e as malas prácticas das distintas entidades bancarias fan que tratemos estos temas co máximo estudio e atención. Clásusulas suelo, Execucións Hipotecarias, Produtos financieiros complexos, etc.

Estudo gratuito da viabilidade do asunto.

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito Civil


Asesorarémolo en diferentes asuntos relacionados co dereito civil, pois este é a base fundamental de calquera sistema xurídico.

Hoxe, nosos avogados teñen que coñecer a ampla normativa que regula cada relación xurídica así como as regras de conflito que poden suscitarse na súa aplicación.

Cada problema que nos plantexan nosos clientes precisa dunha resposta persoalizada e creativa a fin de salvagardar seus intereses xurídicos.

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito Penal


Pola súa idosincrasia, o dereito penal é un dos apartados que requiren un asesoramento profesionalizado á hora de defender os seus dereitos e intereses lexítimos.

Os nosos letrados, versados na acción estratéxica, tanto no contexto do conflito como no da negociación asenta o seu estilo na prudencia e na discreción,

O noso equipo está orientado a proporcionar aos nosos clientes corporativos unha defensa integral fronte aos riscos penais que afectan á empresa.

 

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Insua Vidal Avogados - Reclamacións de cantidade

Xestionamos as súas reclamacións de cantidade, impagos e facturas pendentes. Indemnizacións por débedas laborais, reclamación de letras de cambio, cheques e pagarés. Execucións dinerarias, etc.

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito Administrativo


Encargámonos de mediar nas relacións, servizos e organización entre a Administración pública e os cidadáns. Responsabilidade Patrimonial da Administración. Urbanismo, Costas, Augas, Portos, Medioambiente, Dereito Sancionador, Estranxeiría, Subvencións e Axudas, etc.

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito Mercantil


Asesorámolo en todos os aspectos xurídicos relacionados coa súa actividade económica e cotidián. Dereito Societario, Dereito concursal, Reestructuración Empresarial, Transporte de marcarodías e loxística, Impagos, Seguros, Defensa Penal Corporativa, etc

 

 

Insua Vidal Avogados - Dereito Marítimo


Solucionamos os problemas que poidan surxir no campo do dereito marítimo: Naufráxios, Abordaxes, Avarías, Accidentes, Auxilios e Salvamentos, Remolques, Infraccións pesqueiras e de navegación, Seguros, Dereito portuario, náutica deportiva.

 

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar