Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO PENAL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Pola súa idosincrasia, o dereito penal é un dos apartados que requiren un asesoramento profesional especializado á hora de defender os seus dereitos. Somos conscientes de que o principal obxectivo é protexer a súa liberdade, a da súa familia e profesión. Queremos solucionar seu problema de primeira man e para ilo ofrecémoslles o mellor trato, respecto, entrega e comprensión.

 • Delitos contra a seguridade do tráfico: alcoholemias, exceso de velocidade, desobediencia á autoridade, condución temeraria e omisión do deber de socorro.
 • Delitos contra o patrimonio e contra a orde socioeconómica.
 • Violencia de Xénero.
 • Delitos contra a Administración Pública e contra a Administración de Xustiza (prevaricación, suborno e corrupción).
 • Delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade Social.
 • Delitos contra a seguridade e a saúde no traballo. Delitos contra a ordenación do territorio.
 • Delitos contra a intimidade e a propia imaxe.
 • Delitos contra a honra (calumnias e inxurias).
 • Falsidades documentais.
 • Delitos contra a propiedade industrial e intelectual.
 • Delitos contra o mercado e os consumidores.
 • Delitos contra as persoas (lesións e homicidios imprudentes).
 • Peticións de indulto.

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.