Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO MERCANTIL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Asistencia permanente ás Empresas na totalidade de actuacións do proceso de creación de Entidades societarias, o seu desenvolvemento, pactos sociais e actuacións societarias en toda a súa extensión, ata as operacións comerciais de maior transcendencia para o seu negocio, ofrecendo un asesoramiento integral e continuado durante toda a vida societaria.

 

 • Constitución de Sociedades e Modificacións Estatutarias.
 • Transaccións Comerciais.
 • Contratación Mercantil.
 • Fusións e Adquisicións.
 • Suspensións de Pagamentos, Crebas.
 • Procesos de Reestructuración Empresarial.
 • Franquicia, Distribución e Axencia.
 • Dereito Inmobiliario e da Construción.
 • Procesos xudiciais por Patentes, Marcas e outros Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.
 • Solicitudes de patentes e marcas ante oficinas nacionais e internacionais.
 • Dereito da Competencia.
 • Procesos Societarios e Mercantís.
 • Xestión de Impagados e Recobros.
 • Dereito das Novas Tecnoloxías, Internet e Comercio Electrónico, Conflitos sobre Nomes de Dominio.
 • Adaptación á Lei de Protección de Datos e o seu Reglamento (LOPD).
 • Asesoría sobre a Lei de Servizos da Sociedade de Información.
 • Comercio Exterior: Contratación e Transporte Internacional.
 • Sucesión de empresa familiar: Protocolos familiares.

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.