Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO DE FAMILIA

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


O Dereito de Familia versa sobre a regulación das relaciones humanas e legais entre os membros pertencentes a un mesmo núcleo familiar, tendo en conta o rol que exerce cada un deles. Ademais, as súas normas son imperativas e de orde público. 

Dende os nosos inicios traballamos en moitos casos sobre Dereito Familiar e Sucesorio, atesorando unha grande experiencia no sector e grandes éxitos en casos de divorcios, separacións, relacións paterno-filiais, liqiuidacións do réxime económico matrimonial, herdanzas ou testamentos. É este un servizo onde se xuntan a experiencia e o sentido común para levar a bo término os procedementos.

A continuación pode consultar unha lista cos casos mais habituais:

 

 • Divorcio, separación e nulidade.
 • Custodia dos fillos.
 • Use e gozo da vivenda conxugal.
 • Pensión de alimentos e pensión compensatoria.
 • Liquidación de bens gananciais.
 • Mediación familiar.
 • Incapacidade.
 • Tutela e curatela.
 • Desamparo de menores.
 • Herdanzas.
 • Paternidade e filiazón.
 • Malos tratos, violencia de xénero.

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.