Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO BANCARIO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Somos un despacho de avogados especializados nas áreas de Dereito Bancario e Financieiro, o noso persoal está altamente cualificado no asesoramento e defensa xurídica tanto a particulares coma a empresas. Reclamamos xudicial e extraxudicialmente aquelas causas relacionadas co dereito bancario. A situación económica e as malas prácticas das distintas entidades bancarias fan que tratemos estos temas co máximo estudio e atención.

Dentro do Dereito Bancario destacamos os seguintes puntos:

 

 • Abusos e malas prácticas bancarias.
  • Clásulas Chan
  • Reclamación de Gastos de Formalización Hipoteca
  • Cláusula IRPH
  • Cláusula Intereses de Demora
  • Análise da existencia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios
  • Cobertura de tipos de interés ou SWAPS
  • Hipotecas multidivisa
  • Warrants
  • Reclamacións fronte a Empresas de Asesoramento Financieiro (EAFI) por nulidade dos contratos así como por incumplimento dos contratos.
 • Defensa nas execucións hipotecarias.
 • Dación en pago.
 • Renegociación débeda.
 • Defensa dos obrigados ao pago de letras de cambio vinculadas a promocións de empresas construtoras en concurso. Oposicións cambiarias.

 

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.