Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO ADMINISTRATIVO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Encargámonos de mediar nas relacións, servizos e organización entre a administración pública e os cidadáns.

 

 • Procedementos Sancionadores de calquer índole (tráfico, multas, pesca, etc).
 • Urbanismo: Planeamento, Convenios urbanísticos, Xestión urbanística, Catastro, Usos do solo, Tramitación de Licenzas, e Concesións, Edificacións, Execucións defectuosas, etc.
 • Medio Ambiente: Asesoramento legal ambiental, Xestión ambiental, Enerxías renovables, Desenvolvemento sostible e Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Solos contaminados, Sustancias perigosas, Residuos, Augas.
 • Expropiación Forzosa, Extranxería.
 • Reclamacións xudiciais e extraxudiciais contra as diversas Administracións.
 • Responsabilidade Patrimonial da Administración Pública.
 • Contratación Administrativa.
 • Dereito médico e farmacéutico.
 • Dereito sobre minas, augas, costas, portos, ferrocarrís, aeroportos e transporte en xeral.
 • Dereito e asesoramento da Competencia.
 • Asesoramiento en materia de L.O.P.D.
 • Solicitude de todo tipo de Subvencións Públicas.
 • Consumo. Procedimientos sancionadores, reclamacións do consumidor, arbitraxes, garantías, etc.
 • Procedimientos Contencioso-administrativos.

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.