Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Más información - Aceptar.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de esta página o si lo prefiere mediante las vías de contacto ordinarias descritas a continuación para transmitirnos sus dudas y/o solicitarnos presupuesto.

Estamos encantados de poder atender todas sus consultas.

 

 

Dirección:

Calle Escorial (Praza de España), nº17 - 1ºC
15960 Ribeira (A Coruña)


Teléfonos:

(+34) 638 625 782
(+34) 981 870 459


E-mail:

info@insuavogados.com

 

 


Adjuntar


Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.