Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

ACCIDENTES DE TRABALLO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Por mor das múltiples implicacións e consecuencias físicas, mentais e económicas derivadas dun accidente laboral é altamente rvecomendable que confíe o seu caso a un profesional.

Un traballador que se lesiona no seu lugar de traballo ten dereito a diferentes beneficios, como a cobertura do tratamento médico e o pago por incapacidade. Segundo indica a lei, todo empregador está obrigado a ter un seguro de compensación obrigatorio para os traballdores.

É importante lembrar duas situacións bastante habituais nas cales a xente adoita descoñecer os seus dereitos:

  1. Se vostede é o culpable do accidente, teña presente que ten igual dereito a demandar o empregador para recuperarse das feridas.

  2. Tamén se considera accidente de traballo aquel que ocorre durante o traxecto de ida ou volta do traballo, coñecido como accidente "in itinere".

Non dubide en contactar con nós sobre a súa situación, axudarémoslle a solucionar as súas dúbidas.

 Primeira visita gratuita para valorar coa vítima as circunstancias do caso concreto e os dereitos que lle asisten nos diferentes procesos que deriven dun accidente laboral.

Valoraremos a posibilidade de iniciar un expediente de invalidez e aconsellámolo ao respecto, orzamentándolle o coste da nosa intervención.

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.