Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

NEGLIXENCIAS MÉDICAS

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Cando acudimos ao médico, xa sexa á sanidade pública ou privada por mor dunha doenza ou para que nos axude en calquer aspecto da nosa saúde que queiramos aliviar ou fortalecer, é frecuente que se produzca alguna neglixencia médica, con consecuencias traumáticas para as vítimas e familiares destas. Neste tipo de casos, dada a formación constante e práctica especializada por parte do noso equipo, ofrecemoslle aos nosos clientes a resposta legal máis axeitada para a reparación ou compensación do dano sufrido.

 

Dadas as singularidades deste tipo de asuntos que entroncan tanto na esfera individual de cada un, tratamos ao cliente con cercanía, ofrecendo un trato persoalizado, humano e informando en todo momento das posibilidades reales da consulta para non ter gastos inncesarios.

En Insua Vidal Avogados estamos altamente familiarizados co Dereito Sanitario e temos as condicións precisas para entender a información médica subxacente. Sometemos as consultas efectuadas polos interesados aos nosos médicos asesores independentes a fin de realizar un estudo previo de viabilidade médico-legal.

 

Contecte con nós para unha primeira visita gratuita, expóñanos seu caso e prepararémoslles un presuposto sen compromiso,

 

A continuación amosámoslle unha lista con las neglixencias médicas máis comúns:

 

 • Falla de consentemento informado e da información previa do acto a realizar cas súas posibles alternativas e consecuencias.
 • Intervencións cirúrxicas con resultado danoso para o paciente.
 • Resultado non favorable en operacións de ciruxía estética, voluntaria, en liposuccións, colocación de próteses, etc.
 • Retraso no diagnóstico médico.
 • Transmisión por transfusión sanguínea de enfermidades como a hepatitis ou SIDA.
 • Infeccións intrahospitalarias.
 • Danos producidos polo propio material médico cirúrxico.
 • Falecemento por non prestar asistencia sanitaria de urxencia.
 • Alteración ou desobediencia de protocolos.
 • Prescrición inadecuada de medicamentos.
 • Non supervisar debidamente ao paciente no post-operatorio.

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.