Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

 

En Insua Vidal Avogados somos especialistas no asesoramento en reclamacións de responsabilidade civil e seguro. Axudamos aos clientes a acadar a máxima indemnización derivada de accidentes de tráfico, neglixencias médicas, accidentes laborais, dende as nosas instalacións en Ribeira (Barbanza, A Coruña) ofrecemos servizos xurídicos aos nosos clientes de xeito presencial e a distancia vía internet. Prestamos asesoramento a particulares, empresas e institucións, a quen asesoramos en tódalas áreas do dereito, de xeito persoal e individual, comprometéndenos a ofertar nosos servizos con grande sensibilidade, máxima calidade e comunicación cos clientes. 

 

 

 

SERVIZOS DESTACADOS

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 .

Por algún motivo no se a completado la carga del carrusel, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PRECISA AXUDA?
CHAMÁMOLO GRATIS


Describa brevemente o seu problema no seguinte formulario.
Chamámolo gratuitamente e informámoslle acerca da viabilidade do seu caso e as distintas opcións e procedementos relativas ao mesmo.
Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.