Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


En Insua Vidal Avogados estamos especializados na reclamación de indemnizacións de calquera tipo de accidente automobilístico.

Defendemos o dereito das víctimas dun accidente a percibir a maior indemnización polos danos sufridos no mesmo. Como especialistas ofrecemos asesoramento e axudámolo a resolver as súas dúbidas, sen compromiso, informando sobre o proceso que se debe seguir para acadar a máxima indemnización e a velar pola integridade dos seus dereitos.

                                                                                                 Sen custo algún para vostede e sen compromiso pola súa parte, este despacho informaralle sobre os distintos conceptos polos que debe ser indemnizado nun accidente de tráfico. Se vemos viabilidade na reclamación, non lle cobraremos ningunha cantidade por adiantado, só unha porcentaxe sobre a suma que obteña, que Vd. deberá aboar con posterioridade ao cobro por parte da indemnización que lle corresponde.

 

E mais, nalgúns supostos, a póliza do seguro do vehículo cubriralle total ou parcialmente os gastos derivados da nosa intervención. No caso de ser así, será noso persoal quen se encargue das xestións necesarias para que sexa a entidade aseguradora a que lle reintegre os nosos honorarios.

 

Polo xeral, as indemizacións que lle poderían corresponder son os seguintes:

 

  • Danos corporais (lesións e secuelas)
  • Días de baixa (hospitalización, incapacidade e período de curación)
  • Gastos médicos relacionados.
  • Danos morais.
  • Danos producidos no seu vehículo.
  • Coche de sustitución.
  • Danos materiais.
  • Dano emerxente e lucro cesante.
  • Outros.

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.